Hệ Thống Đặt Phòng
Liên hệ

SABINA BOUTIQUE Hotel & Villa 2,3

Email: sales@sabinahotel.vn    - fo.manager@sabinahotel.vn

Phone:   +8428.5410.8005

Hotline : 0902.555.957 

Mr Tim Front Office Manager : 0706.161.637 (wechat/zalo/what'sapp)

Kakao talk ID: sabinahotel2

 

 

Họ và tên:*

Địa chỉ:*

Điện thoại:*

Email:*

Chủ đề:*

Nội dung:*

Mã bảo vệ:*

reset_capcha